Pazar Analizi

Pazar Analizi nedir?

Nitelik ve nicelik olarak pazarın ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Müşteri çeşitliliği, rekabet, kabul edilebilir fiyat, ekonomik göstergeler, pazara giriş koşulları, sertifika gereklilikleri vb. gibi alanlarda pazar hakkında bilgi toplanması ve bunun firma profiline göre değerlendirilmesidir.

Pazarlama biliminin Amerika'da ne kadar gelişmiş olduğunu artık bütün dünya kabul etmiştir, bir çok markanın Amerika'dan çıkmış olduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz. Reklamcılığın gürühu Claude Hopkins'in 1925'te yazmış olduğu kitabından bir alıntıyı paylaşmak isterim.

Kişi(pazarlamacı) bir yol bulmalı ve ötekilerin tümünü safdışı bırakan öneriyi yapmalıdır. Kalitede, hizmette ya da koşullarda avantajlar sunmalı veya başkalarının ihmal ettiği gerçekleri sayarak görünüşte bir avantaj yaratmalıdır. Bir adın ya da markanın bağırarak ilan edilmesi yeterli değildir. İnsanların başkalarından değil sizden satın almasını istemek işin doğasına aykırıdır. İnsan rakibini, ötekilerin neler önerdiğini, insanların ne istediğini bilmelidir.  Avantajların kendi tarafında olduğundan emin olmadan insanın bir savaş riskine girmesi aptallıktır. Parasını dikkatli harcayan insanlar uzun süre aldatılamaz. İnsanları nasıl yanınızda tutacağınızı kesinlikle görmeden, onları yanınıza çekmek için para harcamayın. Ellerindeki kuruşları hesaplayan insanların zekasını ve sahip oldukları bilgileri küçümsemeyin.” (Claude Hopkins; Reklamcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklamcılık;YKY;sy:66) 

1925'lerde pazarlamayı keşfeden Amerika ile maalesef hala aynı seviyelere gelebilmiş değiliz. Bu yüzden, müşteriyi rastgele fuarlarda aramak, bilgisayar başında olta atar gibi, körü körüne mailing yapmak artık işe yarar yöntemler değildir.

Öncelikle sorunu derinden çözmek gerekir. Fark yaratmak, pazarı iyi inceleyip, boşluğu yakalamak ve bunu fırsata dönüştürme zamanı gelmiştir.

Her firmanın bu şekilde kendi iç süreçleri, müşteriyle ilişkileri, pazar dinamikleri, rakip durumunu inceleyerek, bu boşluğu görmesi ve yarattığı fark üzerinden pazarlamasını sürdürmesi gerekmektedir. Bu farkı herkesin bilmesi ve slogan haline getirerek piyasanın ve müşterilerin bunu benimsemesi sağlanmalıdır.

Bu yazımızda ele alacağımız en önemli yurt dışı pazar analizi araçlarıdır. Verilere nasıl ulaşır ve bunları nasıl analiz ederiz?

ITC Market Analysis Tools – Trade Map 

http://www.trademap.org

Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Gtip numarasına göre Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler ve bunların ihracat tutarlarını bulabileceğimiz bir sistemdir.

Ayrıca ilgili ürün grubunda Türkiye'nin Dünya sıralamasında nerede olduğunu ve ülkelerin de bu ürün grubunda ihracatlarının ne kadar olduğunu görebiliriz.

Asıl faydalanacağımız nokta ise, Türkiye'de bu alanda hangi firmalar ihracat yapıyor ve en önemlisi dünyada ya da belirleyeceğimiz ülkede hangi firmalar bu ürünün ithalatını yapıyor. Bu noktada, hedef müşteri kitlemizi belirleyeceğimiz datalar elde etmiş oluyoruz.

ITC Market Access Map 

http://www.macmap.org/

Pazara giriş bilgi kaynağıdır.

239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.

Hedef ülke için gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakip ülkelerle karşılaştırma yapmak, belirli bir GTIP için, belirlenen ülkeler arası, yıllara göre ithalat/ihracat tutarlarına ulaşmak, gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir.

 

ITC Market Analysis Tools – Trade Competitiveness Map

exportpotential.intracen.org

Bir diğer önemli pazar analizi araçlarından, ITC hizmetleri arasında bulunan, intracen.org sitesindeki export potential bölümünü inceleyebiliriz.

Ulusal İhracat Performansı ve Ulusal İthalat Profili; ülkelerin ithalat/ihracat performansının genel taslağını sunmaktadır. Bunu yaparken ülkelerin ticari portföylerinin oluşumunu, uluslararası talep ve sektör çeşitliliğinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak ele almaktadır.

Belirlediğimiz GTİP numarasına göre araştırma yapacağımız sistemde, ülkelerin potansiyeli, mevcut ihracatları, arasındaki fark ve ilgili ürün için hangi ülkenin büyük potansiyeli olduğu ve ülkemiz için bu alanda en çok ticaret yapılan bölgelerle ilgili bilgi bulabiliriz. Bu verileri hedef pazar seçimimizde kullanabilir, pazar büyüklükleri hakkında bilgi sahibi olarak, fuar katılımı, pazar araştırması vs gibi pazarlama aktivitelerimizi buna göre yönlendirebiliriz.

 

Euromonitor

https://www.euromonitor.com

Euromonitor, dünyanın öncü bağımsız stratejik market araştırmaları verisi sağlayan önemli bir veri sistemidir.  

Pazar performansını, pazar boyutlarını ve şirket ile marka paylarını analiz ederek, ticaret ortamı üzerine eksiksiz bir tablo sunar.

Pazar dinamikleri, müşteri profili, ülkedeki ithalatçılar, ülkedeki markalar, ürün birim fiyatı gibi verilere ulaşılabilir.

Ücretli üyeliği vardır, sistemdeki raporları 2100 USD ücret ödeyerek indirebilirsiniz, ayrıca bu raporlarla ilgili Ekonomi Bakanlığı'nın desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Rapor satınalma için %60 destek oranı mevcuttur.