İhracat Sistemi Kurulması

İhracat sistemi, dış pazara açılmak için, gerekli alt yapıların hazırlanmasıdır. Bu alt yapılar; öncelikle İngilizce bir web sitesinin hazırlanmasıyla bunu takip eden işlemler dizisi olacaktır.

İlk adım olarak, ürünlere ait teknik bilgilerin yer alacağı ürün tanıtım kartları online olarak hazırlanır. Bu bilgiler, hem fiyat listelerinde hem de katalogta kullanılacağı için bu sistemin yapı taşı görevindedir.

Ürüne ait teknik bilgiler, malzeme cinsi, renk opsiyonları, ürün kalınlığı ve ölçüsü, yükleme bilgileri, 20 DC, 40 DC ve HC, tır yükleme ve paketleme bilgileri standardize edilerek bu ürün tanıtım kartlarında belirtilmelidir. Müşteriye hızlı cevap verilmesi açısından bu bilgilerin hazır bulunması önemlidir.

Online katalog hazırlanması - Fuar katılımı veya müşteri ziyaretleri için en azından min. sayıda katalogun hazır edilmesi.

Fiyat listelerinin hazırlanması - Birden fazla ürün grubu var ise, her ürün grubu için ayrı ayrı ve bütün ürünlerin bir arada da olacağı bir liste hazırlamak uygun olacaktır. Bu listelerde, ürünlere ait kısa bilgiler, renk opsiyonları, ölçü vs. ile birlikte mutlaka ürüne ait fotoğraf bulunmalıdır. Müşterinin kolay analiz edebilmesi için ürüne ait fotoğraf önemlidir. 

Bölgelere göre, müşteriler net listelerden veya brüt listelerden hoşlanır. Bu da yine hedeflenecek bölgelere göre ayrı listeler yapılmasını gerektirebilir.

Listeler USD ve EUR olarak hazır bulundurulmalıdır. Parite ve kur, bir takım öngörüler sonucunda netleştirilip, çalışma listesinde belirtilmelidir. Mevcut konjektüre göre listeler kontrol edilmeli ve güncellemeler düzenli olarak yapılmalıdır.

Ürün bazlı tanıtımların hazırlanması - Birden fazla ürüne sahip işletmeler için, ürün görselleri ve kullanım amacını yansıtan imaj fotoğrafları dijital pazarlama için önemlidir. Dijital pazarlama günümüz pazarlama yöntemlerinden en etkili olanıdır. Artık hemen hemen her işletmenin facebook, instagram, linkedin gibi sosyal platformlarda bir sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Bu sosyal medyanın yönetilmesi, imaj açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan, imaj ve ürün görselleri oluşturulmalı, mail kampanyalarında ve sosyal medyalarda kullanılmak üzere tasarlanmalıdır.

Firmanın iç prosedürleri tamamlandıktan sonra, B2B sitelere kayıtlar yapılmaktadır.

Dünya çapında yaklaşık 300 tane B2B sitesi mevcut olup, bunlardan en popülerleri olan 50 tanesine kayıt yapılmakta ve düzenli aralıklarla güncellemeler ve tanıtımlar devam etmektedir.

Yukarıda bahsedilen alt yapıları planlayıp, hazırlanması sağlanmasıyla, dış pazara açılma adımlarından en önemlisi olan, pazar analizleri, rakip ve fiyat analizleri, pazar konumlandırılması ve hedef pazarların belirlenmesiyle pazara çıkış stratejisi belirlenmelidir.

Bu konuları bir sonraki yazılarımızda tek tek ele alacağız.