Sektör analizi yaparak, markanın sektördeki anlamı, doldurduğu boşluk, var oluş sebebi, misyonu doğrultusunda, hedef ülkeler bazında, markanın konumlandırılması yapılmakta ve pazarlama stratejileri geliştirilmektedir.