Uzmanlık alanlarımız olan, endüstriyel mutfak ekipmanları, bahçe mobilyaları, restaurant mobilyaları, okul mobilyaları, çöp konteynerleri, endüstriyel taşıma ekipmanları alanlarında, sektörde düzenli ihracat yapmayan firmalarla işbirliği yaparak, ihtiyaç duydukları bölgelerde, dış pazar ve rakip analizleri, pazar araştırmaları, fuar araştırmaları, katılım ve ziyaret planlamalarıyla firmaların ihracat alt yapısının oluşturulması, uzun soluklu bir yolculuk olan ihracat için, gerekli aksiyonların alınarak, firmalara bu vizyonun kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, firmalara uygun iş modelleri ve çalışma sistemleri oluşturularak, hem kendilerinin hakim olabilecekleri, hem de rahatlıkla takip edilebilecek sistemler kurulmaktadır.

Birçok firma, pazar analizi yapmadan, büyük umutlarla, yurt dışı fuarlara katılmaktadırlar. Bir ön hazırlık yapmadıkları gibi, fuarda görüşülen firmalara da gereken özeni gösterememekte, gerekli dönüşleri yapamamaktadır. Fuar dönüşlerinin zamanında yapılması ve kontakların kaydedilip, düzenli aralıklarla promosyon ve tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, veri tabanlarında saklanması gerekmektedir. İhracat, düzenli, planlı ve sürekliliği olan bir sistem içinde, hedef pazarlarda aktif olmayı ve potansiyel iş birliklerini geliştirmek için, gerekli altyapısal aksiyonların alınmasını gerektirir. 

Tarafımızdan kurulacak olan sistemle, sürdürülebilir bir ihracata sahip olacaksınız!